АБЗ Членове на АБЗ Партньори Дейност Новини Нормативна База
АБЗ > Сътрудничество
 ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ
ИМЕ
ПАРОЛА
влез
 
 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Национално ниво

 Държавни институции, органи и организации
 • Комисия за финансов надзор
 • Министерски съвет – Постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
 • МВР - Държавно-обществена консултативна комисия по безопасността на пътното движение
 • Министерство на финансите – Работна група 3 “Свободно предоставяне на услуги”
 • Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”

 Висши учебни заведения
 • СА “Д. Ценов” – Свищов
 • Висше училище по застраховане и финанси – София
 • УНСС
 • НБУ
 Частни юридически лица
 • Гаранционен фонд
 • Национално бюро на българските автомобилни застрахователи
 • Българско актюерско дружество
 • Асоциацията на застрахователните брокери в България
 • Асоциация на банките в България 
 • Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
 • Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване
 • Фондация "Проф.Д-р В.Гаврийски"
 • Асоциация за застрахователна сигурност
 • Съюз на застрахованите в България
 • Българска търговско-промишлена палата
 • КРИБ

2. Международно ниво

 • Insurance Europe
 • CII
 • Асоциация на гръцките застрахователни компании
 • Немски съюз по застраховане
 • Австрийска асоциация на застрахователите
КонтактиКоментари Карта на сайта
© 2005 АБЗ. Всички права запазени. Разработенo от  Melon Technologies