АБЗ Членове на АБЗ Партньори Дейност Новини Нормативна База
АБЗ > Цели
 ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ
ИМЕ
ПАРОЛА
влез
 
 
ЦЕЛИ

Основни цели на асоциацията


  1. Да съдейства за развитието на българския застрахователен пазар и за професионалното
  развитие на българските застрахователи.
  2. Да защитава правата и интересите на своите членове.
  3. Да подпомага своите членове при осъществяването на застрахователната им дейност.


Средства за постигане на целите на асоциацията


  1. Осъществяване на връзка и осигуряване на взаимодействие между членовете на
  Асоциацията.
  2. Иницииране и реализиране на дейности по защита на колективните интереси на
  застрахователите пред органи, институции, организации и физически лица.
  3. Участие в изготвянето, изменението и хармонизирането на проекти на нормативни актове,
  регламентиращи застраховането.
  4. Организиране на различни форуми (конференции, дискусии и др.), както и на
  образователни мероприятия в областта на застраховането за служителите на членовете си.
  5. Изграждане, поддържане и развиване на информационна база данни за
  застрахователния пазар, съдържаща финансова, статистическа и техническа информация.
  6. Осъществяване на международна дейност и връзки с организации от интерес за
  застрахователния пазар, набиране на информация за международните застрахователни
  пазари и законодателните практики и инициативи в Европейския съюз.
  7. Издаване на печатни материали в областта на застраховането.

КонтактиКоментари Карта на сайта
© 2005 АБЗ. Всички права запазени. Разработенo от  Melon Technologies