АБЗ Членове на АБЗ Партньори Дейност Новини Нормативна База
АБЗ > История
 ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ
ИМЕ
ПАРОЛА
влез
 
 
ИСТОРИЯ

Сдружение “Асоциация на Българските Застрахователи” е учредено на 16 октомври 1992 година в град София от 12 застрахователни компании.

След съдебната си регистрация през 1994 г. Асоциацията определя дейността си като сдружение с нестопанска цел в частна полза на своите членове чрез защита на техните общи интереси, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и нейния устав.

В Асоциацията могат да членуват единствено застрахователи, които са получили разрешение за извършване на застрахователна, презастрахователна или застрахователна и презастрахователна дейност на територията на Република България, съгласно Закона за застраховането.

През 1998 година, след приключване на процеса на лицензиране по Закона за застраховането, повечето от застрахователите получили разрешителен режим продължават членството си в Асоциацията и го поддържат до настоящия момент. 

Към 2017 говина в  Асоциацията на българските застрахователи членуват 28 застрахователи, разпределени по браншовете: общо застраховане и животозастраховане, съответно 16 застрахователи по общо застраховане и 12 компании по животозастраховане.

Асоциацията е учредена и осъществява дейността си при спазване на следните принципи: демократичност, доброволност, равенство и колегиалност.

Асоциацията осъществява съдействие и взаимодействие на национално и международно ниво с други органи и организации, съгласно своите цели и предмет на дейност.

КонтактиКоментари Карта на сайта
© 2005 АБЗ. Всички права запазени. Разработенo от  Melon Technologies